Odblokování stresu metodou One Brain

Kineziologie - Martina Laksová               10.stupeň metody One Brain kineziologie 

 Realitu si určujeme sami.

Klasický stres  


Stres je přetížení organizmu. Není to chvilková panika nebo výbuch vzteku, stres způsobuje také dlouhodobé a mnohem závažnější potíže. Člověk se s nimi postupně naučí existovat a vlastně už ani neví, jak příjemný je život, jaké to je necítit se opuštěn, neúspěšný a být v jednotě a harmonii ze sebou i okolím ,tělo reaguje na pocity ohrožení. Určité podněty a situace vyvolávají stále stejné reakce. Rozbolí žaludek, člověk zvrací nebo se přejídá, červená se či potí, vyhrknou mu slzy skoro bez příčiny, dostane migrénu nebo "depku". Říká, co říkat nechcete a dělá věci, nad kterými jemu samotnému zůstává rozum stát. Co s tím? Můžete to vše přijmout a říci, to ke mně prostě patří. Nebo říci NE, tohle nechci zažívat celý život!!!

Metoda 21.stoleti - One Brain


Vysvětlení problémů a následně jeho řešení najdete v metodě One Brain (Jednotný mozek). Název metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují.

Pravá mozková hemisféra - vidí obraz jako celek, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho já.

Levá mozková hemisféra - logicky uvažuje, analyzuje, usuzuje, důraz na detaily, vnímá strach, orientuje se časově, kontroluje, odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho já.

V naší levé mozkové hemisféře existuje oblast, zodpovědná za "přežití" (Společná integrační plocha - SIP). Ve stresových situacích může "odpojit" 75 i více procent mozku. Stresová situace nabývá formu neurologické blokády, která nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. , zmocňuje se nás pocit bezmocnosti a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie apod. Nač se systém One Brain zaměřuje na prvním místě - DYSLEXIE v učení a ve vztazích.

Pomocí metody One Brain - snadno určíme příčinu stresu a jeho dosah a odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný neurologický tok.

V systému One Brain používáme svalový test. Mozku - můžeme zadat jakoukoliv otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Facilitátor velice jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, kladná ho zpevní.

Toto nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a odpovídající technice, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit. Vztah "mozek - sval" je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Samostatná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů, dotyků, případně i světelného působení, časově zcela náročných. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje, neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout touto metodou.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TO OVŠEM NENAHRAZUJE ODBORNOU LÉKAŘSKOU POMOC PŘI ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ - tato metoda pomáhá nastolit harmonii v mysli, která odbourá stres a následně je možné jít cestou uzdravení.

Pokud chcete absolvovat soukromé sezení a odblokování metodou One Brain a čerpat kvalitní služby, sledujte, zda Váš konzultant (kineziolog či kinezioložka) používající metodu One Brain kineziologie.

 Kineziologie-poradna Martina Laksová, Hořovice, Pražská 988/35 okr. Beroun 26801, +420 608 090 641
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky